Allah Dostları

Izgara Görünümü:
2-3 Days

Ahmed Er Rifai | Kazeruni

(0)
27.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi 2010 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Allah Dostları Serisi ..

2-3 Days

Ahmedi Cami Nameki | Abdulvahap Yıldız

(0)
25.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi 2013 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Allah Dostları Serisi ..

2-3 Days

Altın Silsile | Necmeddin B.Muhammed Nakşibendi

(0)
53.00TL

ALTIN SİLSİLE - HULÂSATÜ’L-MEVÂHİB       Kıymetli okuyucularımız,   Elinizdeki eser, mânevî terbiye yollarından Nakşibendî terbiye okulunun büyüklerinden bir silsileyi tanıtmaktadır.   Mânevî terbiyede silsile, insanın terbiyedeki nese..

2-3 Days

Aziz Mahmud Hüdayi | Mehmet Emin Ertan

(0)
20.00TL

AZİZ MAHMUD HÜDÂYÎ   Tarihî ve kültürel zenginliğimizin temel taşlarından biri ? Dünden bugünü aydınlatan, bugünden de yarını aydınlatacak olan bir kandil ? Yaşadığı devrin aynası olan ve bugün hâlâ canlılığını koruyan örnek bir şahsiyet ? Aziz Mahmud Hüdâyî ? [kuddise sırrıhu] ..

2-3 Days

Eşrefoğlu Rumi | Ahmet Kasım Fidan

(0)
20.00TL

erif; font-size: 14pt; font-weight: bold;">EŞREFOĞLU RÛMÎ   Eşrefoğlu Rûmî [kuddise sırruhû], 15. yüzyıldan günümüze kadar etkisini hissettiren önemli mutasavvıflardandır. Bu topraklarda yaşayan insanların kimliğini, ahlâkını şekillendiren Allah dostlarının, evliyaların ulularındandır. Yunus Emre tarzında sade, açık ve..

2-3 Days

Gönül Erlerinden Kırk Mektup | Ali Sözer

(0)
37.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Aralık 2015 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Mektup Serisi ..

2-3 Days

Hacegan Sultanları | Ali Yurtgezen

(0)
48.00TL

HÂCEGÂN SULTANLARI   Dosdoğru yolun kılavuzlarını, hem bu yolda yürüme kararlılığımızı güçlendirmek, hem onları hayırla, minnetle, şükranla yâdetmek, hem kimlere tekmil verdiğimizi bilmek için bir kere daha tanıyalım. Nakşibendi tarikatının zikir usullerinden olan hatme-i hâcegân da isimleri zikredilen sadât-ı kiram efendile..

2-3 Days

Hadaikul verdiyye | Nakşibendi Şeyhleri | Abdülmecid Hani

(0)
89.00TL

HADÂİKU’L-VERDİYYE - NAKŞİ ŞEYHLERİ       İlk insandan bu yana tasavvufî düşünce çeşitli isimler altında, insanın hayatında en yüksek değer olarak daima mevcuttur. İnsanın Allah ile olan derin ilgisini gönüllerde yaşattığı için, hiçbir devirde yolcusuz ve ıssız kalmamıştır. ..

2-3 Days

Hazret ve Şahı Hazne | Şeyh Alaeddin Haznevi

(0)
16.00TL

HAZRET VE ŞAH-I HAZNE [k.s] HAYAT VE MENKIBELERİ    Alemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Habibi Hz. Muhammed Mustafa’ya [sallallahu aleyhi vesellem] ve Onun âl ve ashabına sonsuz salât ve selâm ederiz.   Rabbimize hamdolsun ki Semerkand Yayınevi olarak ye..

2-3 Days

İmam Suyuti ve Tasavvuf | Ferzende İdiz

(0)
22.00TL

"text-align: left;"> İMAM SÜYÛTΠVE TASAVVUF - HAYATI, ŞAHSİYETİ, TARİKATI ve ESERLERİ   İmam Süyûtî'nin tasavvuf ve mutasavvıflar hakkındaki görüşlerini yine bu ilimle ilgili yazmış olduğu eserlerini incelemek suretiyle meydana gelen bu çalışmanın, tasavvufla ilgili yapılan tartışmalara ış..

2-3 Days

Kurtuluş Gemisi Ehli Beyt | S. Mübarek Erol

(0)
14.00TL

Ürün Hakkında KURTULUŞ GEMİSİ EHL-İ BEYT   Ehl-i beyt, Resûl-i Ekrem?in ailesini ifade eder. Bu eser ehl-i beyti niçin ve nasıl sevmemiz gerektiğini, onlara karşı görevlerimizi anlattığı gibi onların da ümmete karşı sorumluluklarını hatırlatmaktadır. Yazar Adı S. MÜBAREK EROL ..

2-3 Days

Lemezatı Hulviyye | Mahmud Cemaleddin El-Hulvi

(0)
64.00TL

Ürün Hakkında LEMEZÂT-I HULVİYYE - HALVETİ BÜYÜKLERİNİN TATLI HALLERİ   Semerkand Yayınları, Halvetîliğin temel eserlerinden biri olan Lemezât-ı Hulviyye?yi yayına hazırladı.   Halvetîlik; şair, edip, devlet adamı, hatta hükümdarlar gibi pek muhtelif marifet ve meslek erbabını sinesinde toplay..

2-3 Days

Reşehat | Mevlana Ali B. Hüseyin Es-Safi

(0)
68.00TL

REŞEHÂT       Altın  Tercüme: ..                              Yayınevi:  Semerkand ..

2-3 Days

Şahı Nakşibend | Şah-I Nakşibend

(0)
29.00TL

ŞAH-I NAKŞİBEND [k.s] - SOHBETLERİNDEN BİR GÜLDESTE       Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n adıyla… Hamd Âlemlerin Rabbi’ne… Salât ve selâm Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v), onun Ehl-i beyt’ine ve ashabına olsun…   ..

2-3 Days

Saliha Hanımlar 2 | Selim Uğur | Hacer Uğur

(0)
22.00TL

Basım Tarihi: Aralık 2020 Yayınevi: Semerkand Aile Yayınları ..

2-3 Days

Saliha Hanımlar | Selim Uğur | Hacer Uğur

(0)
26.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Ocak 2019 Yayınevi Semerkand Aile Yayınları Kategori Aile Kitaplığı Boyutlar ..

2-3 Days

Ziyareti Evliya | Hocazade Ahmed Hilmi

(0)
25.00TL

Ürün Hakkında ZİYARET-İ EVLİYA   Nakşibendi olan Hocazade Ahmed Hilmi’nin kaleme aldığı bu kıymetli eser, bir kısmını kendisinin de ziyaret ettiği İstanbul'daki Halvetiyye Tarikatı şeyhlerinin hayatlarını başlangıcından kendi dönemine kadar kronolojik bir şekilde anlatıyor.   Yaptığı ziyareti ..

Showing 1 to 17 of 17 (1 Pages)