Tasavvuf Klasikleri

Izgara Görünümü:
2-3 Days

Arifler Sultanı Bayezidi Bistami | Düstürül Cumhur | Ahmed B. Hüseyin El-Harakani

(0)
51.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi 2015 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Tasavvuf Klasikleri B..

2-3 Days

Aşıkların Baharı | Ahmed Er Rıfai

(0)
25.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Ocak 2020 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Tasavvuf Klasikleri - Hikmet ve Nasihat KIitaplığı ..

2-3 Days

Aşk Bağından Öğütler - Ma Hazar | Molla Murad En-Nakşibendi

(0)
44.00TL

Ürün Hakkında AŞK BAĞINDAN ÖĞÜTLER - MÂ HAZAR   Şark klasikleri arasında önemli bir yeri olan Şeyh Ferîdüddin-i Attâr?ın (k.s) Pendnâme?si birçok âlim ve mutasavvıf tarafından talebelerine okutulmuştur. Pendnâme üzerine de birçok âlim şerh yazmıştır. Bu esere yazılan şerhlerden biri de Molla Murad en-Nakşinbe..

2-3 Days

Aşk ve Gül | Gülşenname | Kemal Yavuz

(0)
28.00TL

 Kitap Özellikleri Basım Tarihi Kasım 2016 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Anlatı Dizisi ..

2-3 Days

Baharistan | Molla Camii

(0)
25.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Kasım 2017 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Anlatı Dizisi B..

2-3 Days

Bostan | Sadi Şirazi

(0)
25.00TL

BOSTAN   Yayına hazırlanan bu eser İran edebiyatının en önemli simalarından biri olan Şîrazlı Şeyh Sadi’nin Bostan’ının Türkçe çevirisidir. Sadi’nin manzum eserlerinden en önemlisi hiç şüphesiz Bostan’dır. Eski nüshalarda adı yazarının adıyla birlikte Sa‘dînâme diye de geçmektedir; yani eser müellifini..

2-3 Days

Cilaül Kulub Zikrullah | İbrahim Hakkı Erzurumi

(0)
10.00TL

Ürün Hakkında ALLAH’A ULAŞTIRAN ON ESAS - CİLÂÜ’L-KULÛB ZİKRULLAH   Ferzende İdiz’in hazırladığı eser, aşkların en güzeli Allah aşkına talip insanların yapması gereken on esası anlatıyor.   "Ben bir gizli hazineydim, bilinmeyi istedim.” Hadis-i kutsisine mazhar olmak isteyen kulların en b..

2-3 Days

Esrarname | Feriduttin Attar

(0)
23.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Kasım 2017 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Anlatı Dizisi B..

2-3 Days

Gerçek Tasavvuf | Şehabeddin Sühreverdi

(0)
70.00TL

Ürün Hakkında GERÇEK TASAVVUF - AVARİFÜ?L MEARİF   Tasavvuf konusunda yazılmış en önemli dört klasik eserden biri Şihâbüddin es-Sühreverdî?nin Avârifü?l-Maârif adlı kitabıdır. Tasavvuf düşüncesinin sistematize edildiği çağlara ait bu eser hâlâ önemini korumaktadır. Semerkand Yayınevi bu muhteşem eseri Ge..

2-3 Days

Gülistan | Sadi Şirazi

(0)
29.00TL

GÜLİSTAN   Bu eser Şirazlı Şeyh Sa‘dî’nin Gülistan’ının Farsça aslından yapılmış bir çevirisidir. Bu eserin hazırlanmasında N. Hakkı Eroğlu’nun Gül Suyu adıyla Türkçe’ye çevirdiği ve tarafımızdan Latin harflerine çevrilerek yayımlanan (İstanbul 1996, 2000) Gülistan tercümesinden yararlanılmıştır. Ancak mütercim eseri..

2-3 Days

Hikemi Ataiyye | Ataullah İskenderi

(0)
29.00TL

HİKEM-İ ATÂİYYE - TASAVVUFÎ HİKMETLER       Âlemlerin Rabbi olan Allah’a (c.c) hamd, O’nun yüce resûlü Muhammed’e (s.a.v) sâlât ve selâm olsun. Tasavvuf ilmi değer olarak ilimlerin en yücesi, iftihar vesilesi olarak en büyüğü ve ışık olarak en parlağıdır. Nasıl ..

2-3 Days

Hikmet Tacı | İbn. Ataullah El İskenderi

(0)
20.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Temmuz 2018 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Tasavvuf Klasikleri ..

2-3 Days

Hikmetleriyle Nasreddin Hoca Latifeleri | Seyyid Burhaneddin İbn Mevlana

(0)
20.00TL

Ürün Hakkında HİKMETLERİYLE NASREDDİN HOCA LATİFELERİ   Sadeleştirilmiş halini sunduğumuz bu eser, bir mevlevi olan şair Burhaneddin’in seçtiği latifelerdeki tasavvufi mana ve hikmetleri ihtiva etmektedir. Şair Burhaneddin, bugün de hepsi alemin malumu olan bu latifelerin şerhlerinde, "Allah! Allah! bu la..

2-3 Days

İlahi Fetihler | Ahmed İbn Acibe El-Haseni

(0)
65.00TL

 İLAHİ FETİHLER   Mantık, kelam, tefsir, fıkıh, hadis, siyer, şemail, astronomi gibi birçok ilimle ilgilenen İbn Acibe (ks) "Tasavvufa gelince, o benim için asıl ilim ve esas duraktır." diyerek tasavvufun kendisi için önemini belirtiyor. Bu bağlamda kaleme aldığı kitap; tasavvufun ne olduğu, fazileti, faydası, edepleri, hükümleri ve kamil..

2-3 Days

İlahiname | Feridüddin Attar

(0)
25.00TL

İLÂHİNAME   Hayır! Modern anlamda öyküler değil bu kitapta anlatılanlar. Ne olaylar gündelik yaşantının bir kesiti, ne de kahramanımız tariflenmiş... Fakat yine de öykülenen bir şeyler var: Örneğin bir kerpiç, ete kemiğe büründürülüp, yoldaşı taşla birlikte varlık okyanusuna dalıyor. Biri mütevazı yumuşak; öteki gururlu ve sert. Kerp..

2-3 Days

Kalbin Huzuru | Hace Ubeydullah Ahrar

(0)
16.00TL

="templatemo_sidebar"> Kitap Özellikleri Basım Tarihi Nisan 2019 Yayınevi Hacegan Yayınları Kategori Hacegan ..

2-3 Days

Kalplerin Azığı 4 Cilt - Kutul Kulub | Ebu Talib El-Mekki

(0)
255.00TL

Ürün Hakkında KÛTU?L- KULÛB - KALPLERİN AZIĞI (DÖRT CİLT)   İslâm tasavvufunun temel eserlerinden biri olan Kutu?l-Kulüb, henüz Asr-ı saadet devrinin gölgesinde yaşanılan bir zaman diliminde Ebû Talib el-Mekkî?nin kaleme aldığı bir klasiktir.   Bin yılı aşkın bir süredir hakikat y..

2-3 Days

Kitabüz Zühd | İmam Beyhaki

(0)
45.00TL

Ürün Hakkında KİTABÜ'Z ZÜHD - ALLAH İÇİN YAŞAMAK   Büyük âlim ve büyük zahidler zühd için diyorlar ki: Zühd, dünya mal ve metaından eli, dünyalığın peşinden gitmekten de kalbi çekip korumaktır. (Cüneyd-i Bağdadî k.s.)   Zühd üç kelimeden meydana gelir. "Ze? har , ziyneti terk etmektir. "He? har..

2-3 Days

Kuşeyri Risalesi | Abdülkerim Kuşeyri

(0)
73.00TL

Ürün Hakkında KUŞEYRÎ RİSÂLESİ - SUFİLERİN İNANÇ VE AHLAKLARI   Tasavvuf ve sûfilerin ahlâkları üzerinde yazılmış en sağlam, en geniş, en doyurucu bir şaheser. Bu eseri okumadan tasavvufu ve sûfileri tam olarak tanımak mümkün değildir.   Dr. Dilaver Selvi tarafından özenle Türkçemize çevrilmiş bir k..

2-3 Days

Lisanüt Tayr | Kuş Dili | Ali Şir Nevai

(0)
23.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi 2015 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Anlatı Dizisi Boyutla..

2-3 Days

Mantıkut Tayr | Feridüddin Attar

(0)
27.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Mart 2016 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Anlatı Dizisi Bo..

2-3 Days

Mektubatı Rabbani 3 Cilt | İmam Rabbani

(0)
325.85TL

 Kitap Özellikleri Basım Tarihi 2012 Yayınevi Semerkand Kategori Hacegan Klasikleri ..

2-3 Days

Merhaba Hüdhüd | Mehmet Çelik

(0)
16.00TL

: 'Palatino Linotype', 'Book Antiqua', Palatino, serif; font-size: 12pt;"> İran’ın meşhur bilgesı, şairi ve velisi Ferîdüddin attâr’ın Mantıku’t-Tayr’ı Beydebâ’nın Kelîle ve Dimne’si ile başlayan fabl türünün hikmetâmız tarzının zirveye çıkmasıdır.   12-13. Yüzyılda yaşamış olan Attâr, Şark’ın m..

2-3 Days

Müzekkin Nüfus | Eşrefoğlu Rumi

(0)
65.00TL

Ürün Hakkında MÜZEKKİ'N-NÜFUS - NEFİSLERİ TEMİZLEYEN   Osmanlı Devleti?nin yükselme döneminde yaşayan Eşrefoğlu Rumî (k.s) yazdığı eserlerle bu yükselişin manevi temellerini atmıştır. Onun kitapları Osmanlı tasavvufî hayatını inşa eden ana unsurlardan olmuştur. Yüzyıllardır okunarak ve yaşanarak canlı tutulan bu ..

2-3 Days

Nefis Kusurları ve Tedavileri | Ebu Abdurrahman Es-Sülemi

(0)
19.00TL

Ürün Hakkında NEFİS KUSURLARI VE TEDAVİLERİ - UYUBÜ'N-NEFS VE MÜDAVATÜHA   Ehl-i sünnet âlimlerinin büyüklerinden ve tasavvuf yolunun önderlerinden Ebû Abdurrahman Sülemî?nin (k.s) hayatı, ilmî kişiliği, tasavvuf anlayışı ve nefsin kusur ve tedavilerini anlattığı eserinin tercümesi Semerkand Yayınları?nda..

2-3 Days

Neyname | Mevlana Yakubi Çerhi

(0)
20.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi 2015 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Anlatı Dizisi Boyutla..

2-3 Days

Pendname | Feridüddin Attar

(0)
16.00TL

PENDNÂME   Büyük mutasavvıf ve mütefekkir Şeyh Ferîdüddin Attâr [kuddise sırruhû] tarafından kaleme alınan bu eserin muhtevası; din, tasavvuf ve ahlâk konuları içermektedir. "Nasihat kitabı” anlamına gelen Pendnâme isimli bu eser, yüzyıllardır önemini yitirmeden günü..

2-3 Days

Rabıtanın Hakikati | Mehmet Vevzi Efendi

(0)
7.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Ağustos 2016 Yayınevi Şadırvan Yayınları Kategori Halk Kitaplığı ..

2-3 Days

Rüya Yorumları - Kenzül Menam | Seyyid Süleyman El-Hüseyin

(0)
32.00TL

Ürün Hakkında RÜYA YORUMLARI - KENZÜ'L-MENAM   Rüyalarınızı doğru yorumlamanız için sizlere yardımcı olmak amacıyla Seyyid Süleyman El-Hüseyni’nin Kenzül Menam adlı eseri özetlenerek duru bir Türkçeyle hazırlanmıştır. Yazar Adı S. SÜLEYMAN EL-HÜSEYNİ Yayınevi..

2-3 Days

Sırlar Denizi | Lüccetül Esrar | Molla Camii

(0)
29.00TL

 Kitap Özellikleri Basım Tarihi Kasım 2016 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Anlatı Dizisi ..

2-3 Days

Sufilerin Ahlakı | A. Suat Demirtaş

(0)
20.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Ağustos 2018 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Tasavvuf Klasikleri ..

2-3 Days

Tasavvufa Dair Kırk Rivayet | Ebu Abdurrahman Es-Sülemi

(0)
6.00TL

"font-weight: bold;">Basım Tarihi 2015 Yayınevi Şadırvan Yayınları Kategori Halk Kitaplığı Boyutlar 9,5..

2-3 Days

Tasavvufa Giriş | A. Suat Demirtaş

(0)
19.00TL

Kitap Özellikleri Basım Tarihi Ağustos 2018 Yayınevi Semerkand Yayınları Kategori Tasavvuf Klasikleri ..

2-3 Days

Tenbihül Gafilin 2 Cilt | Ebül Leys Semerkandi

(0)
115.00TL

Ürün Hakkında TENBÎHÜ?L-GÂFİLÎN - GAFİLLERE NASİHATLER   Ebü?l-Leys Semerkandî Hazretleri (k.s) miladi 9. asırda yaşamış büyük bir velidir. Ehl-i sünnete bağlı sahih tasavvuf anlayışının büyük simalarındandır. Hanefî mezhebinin büyük fakihlerindendir. En meşhur eserleri Tefsîru?l-Kur?âni?l-Kerîm, Bustanu..

2-3 Days

Tezkiretül Evliya | Feridüddin Attar

(0)
67.00TL

Ürün Hakkında TEZKİRETÜ?L EVLİYÂ   Feridüddin Attar?ın (k.s) meşhur eseri Tezkiretü?l-Evliya, Prof. Dr. Süleyman Uludağ?ın çevirisiyle Semerkand Yayınları tarafından yayına hazırlandı. Asırların eskitemediği bu eserde Allah dostlarının hayat hikâyeleri, ibret verici m..

2-3 Days
2-3 Days

Zahidler Kitabı | Veki B.Cerrah Er-Ruasi

(0)
22.00TL

Ürün Hakkında ZAHİDLER KİTABI - KİTABÜ'Z-ZÜHD   Dünyanın fânîliği, müminin dünyaya karşı tutumu, nefsin isteklerinden yüz çevirme gibi konuları içeren âyet, hadis ve Allah dostlarının tecrübelerinden istifade edilerek hazırlanan Zâhidler Kitabı, Semerkand Yayınları?ndan çıktı.   Dünyaya karşı ..

Showing 1 to 37 of 37 (1 Pages)