Risale-i Nur Külliyat (Büyük Boy 17 x 24 cm – Yaldızlı Termo Deri Set)

Risale-i Nur Külliyat (Büyük Boy 17 x 24 cm – Yaldızlı Termo Deri Set)

579.90TL -25%
Product Code: 01 002-S
Availability: In Stock
Görüntüleme 3172 zamanlar

Ürün Açıklaması

Toplam Sayfa : 6025 

Risale-i Nur Külliyat (Büyük Boy - Yaldızlı Termo Deri Set Set)

Risale-i Nur Külliyat seti, büyük boy ve cilt bezi kaplamasıyla 14 kitaptan oluşmaktadır. Bu kitaplar:

Sözler:

"O takvâ sahipleri öyle kimselerdir ki, gayba iman ederler." Bakara Sûresi, 2:3.

Mektubat:

"Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi, 17:44.

Lem’alar:

"Karanlıklar içinde niyaz etti: 'Senden başka ilâh yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum.'" Enbiyâ Sûresi, 21:87.

Şuâlar:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla." "Allah bize yeter; O ne güzel vekildir." Âl-i İmrân Sûresi, 3:173. 

Mesnevî-i Nuriye:

Ezelden ebede kadar her türlü hamd ve şükür ancak Allah'a aittir.

İşârâtü’l-İcâz: 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla başlar ve ancak Ondan yardım dileriz.  

Asâ-yı Mûsâ:

"Yusuf (a.s.) birkaç sene daha zindanda kaldı." Yûsuf Sûresi, 12:42.

Barla Lahikası:

"Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi, 17:44.

Kastamonu Lahikası:

Dünya ve âhiret hayatınızdaki dakikaların âşireleri adedince Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun 

İman ve Küfür Muvazeneleri:

"O takvâ sahipleri öyle kimselerdir ki, gayba iman ederler." Bakara Sûresi, 2:3. 

Sikke-i Tasdik-i Gaybî 

"Benden sonra hilâfet otuz sene devam edecektir." Müsned, 5:220, 221, 273; Ebu Davud, Sünnet: 8; Tirmizi, Fiten: 48. 

Muhâkemat: 

Öyle bir şeriat ki, akıl ve nakil, dest-be-dest ittifak vererek ol şeriatın hakaikinin hakkaniyetini tasdik etmişlerdir.  

Tarihçe-i Hayat:

Tarihe şerefler veren erler anılırken,

Yükselmede ruh, en geniş âlemlere yerden.

Bin rayihanın feyzi sarar ruhu derinden,

Geçmiş gibi Cennetteki gül bahçelerinden.

 

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good